Szigeti László

szerkesztő-újságíró

Halálpornó helyett az emlékezés képei

2016. október 14.

Címkék: kényszermunka, első világháború, emlékezet, Szamár-sziget, láger, Polcz Alaine, hadifoglyok, tragédia, császári és királyi hadsereg

Tudunk-e még megrendülni? Egy ilyen kérdésre a legtöbben persze igennel felelnénk, féltőn őrizve önnön emberségünkről alkotott képünket, de ha őszinték akarunk lenni önmagunkhoz, nem tagadhatjuk, hogy – nem kis mértékben a médiának köszönhetően – valamiképp eltompultunk, tudatunkban falakat, de legalábbis szűrőket építettünk, melyek „megvédenek” attól, hogy a maguk mélységében szembesüljünk a világban tapasztalható fájdalmakkal vagy akár borzalmakkal. Pedig volna feladatunk e téren.

Teljes cikk

Szűts Zoltán

médiakutató

A vallások és a szólás szabadsága

2016. október 12.

Címkék: Charlie Hebdo, szólásszabadság, vallásszabadság, médiajog, Koltay András

Meddig tart és hol ér véget a szólásszabadság? Mit szabad egy szekuláris államnak és mit nem? Hogyan fér össze a vallás és a vallási alapon meghatározott kulturális identitás, a vallásszabadság és a szólás szabadsága? Egyáltalán összefér-e? Ellentétben áll-e a lelkiismereti szabadság joga a vallászabadsággal, és mindkettő a kommunikációs jogok része-e? Különbséget tehet-e egy állam a vallások között? Létezhet-e kettős mérce?

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Világ proletárjai, adakozzatok!

2016. október 09.

Címkék: demokrácia, sajtószabadság, népszabadság, cenzúra, állami beavatkozás, véleménynyilvánítás szabadsága

Elfogultságok márpedig vannak. Bizonyos körökben egyszerűen elképzelhetetlennek számított, hogy az ember kezébe vegyen olyasféle sajtótermékeket, mint a Népszabadság. Családi alapon. Magára valamit is adó egyén jobb körökben nem fizetett elő, nem forgatott pártlapot. Sem a kemény, sem a puha diktatúrában. És hogy az azóta eltelt időben? Visszatekintve legújabbkori polgárosodásunk felemás folyamatára fellélegzem: számunkra – és nem vagyok ezzel egyedül a Kádár-rendszerben magára eszmélt nemzedékben – nem a reformkommunizmus orgánumai voltak a szellemi útmutatók. Hanem a keresztény filozófia és társadalomelmélet forradalmárai. Akik a Népszabadság fénykorában még tilalmas olvasmánynak, elkobzásra ítélt dekadens szennynek számítottak, de ma sem mondhatók általánosan ismertnek, a konzumvilág bestsellereinek. Őrzik értéküket. Így tehát személyesen nem érint a pánik: szellemi vezércsillag híján maradtam, mint oly sokan. Azazhogy hányan is?

Teljes cikk

Az olvasás éjszakája

2016. október 08.

Címkék: film, civilizáció, kultúra, könyv, olvasás, televízió, Országos Könyvtári Napok, szellem, virtualitás, reflexió, Olvasás Éjszakája, médium, Nagy Könyv

Derekasan küzdenek a felszínen maradásért a könyves szakmák: egymást érik a könyv népszerűsítésére szánt kampányok, akciók és rendezvények: Nagy Könyv, Könyvkirály, fesztiválra kitelepülő könyvtári sátor, kölcsönzési díjak kamatának nagylelkű elengedése és a többi. Most épp az Országos Könyvtári Napok őszi programsorozata igyekszik érdeklődést kelteni sokszínű rendezvényeivel: felébreszteni az érdeklődést e régivágású, megbízható és csöndes médium iránt a harsány kóklerségek handabandájában. Vajha sikerre vinnék: a könyv nem csak a nagy világvallások világképének szimbolikus fundamentuma, de mindmáig a legmegbízhatóbb bázisa az emberi kultúra átörökítésének, a civilizációk folyamatosságának.

Teljes cikk

Szigeti László

szerkesztő-újságíró

Amiről Kodály is csak álmodott

2016. október 07.

Címkék: zene, Venezuela, Szimfónia, Máltai Szeretetszolgálat, El Sistema, hangszer, zenekar

Nincs magánügy. Nyilván nem olyan értelemben, hogy mindenki bátran gyalogoljon bele más életének legszemélyesebb tereibe. De ha jobban belegondolunk, átérezhetjük, mit is jelent, hogy létezésünk értelmezhetetlen, sőt egyszerűen nincs is a körülöttünk, velünk élő emberek hálózata nélkül. Együtt, közösen alakítjuk egymás mindennapjait, s bármit teszünk vagy mulasztunk el, akár egymagunkban, annak gyűrűzései sokak vagy kevesek, de mindenképpen mások létére is hatnak. (Ha valaki túl sokszor címkéz magánügynek történéseket, eseményeket, az lehet, épp úton van afelé, hogy közömbössé váljék akár hozzá közeli emberek sorsa, szenvedése iránt.) Aki zenélt már együtt másokkal, annak mindezt magyarázni sem kell. De azt talán még ő sem sejti, hogy a hangszerek közös nyűvésének sorsfordító ereje is lehet…

Teljes cikk

Sergő Z. András

szerkesztő, filmkritikus

Az ő jövőjükről ki gondoskodik?

2016. október 06.

Címkék: tehetségkutatók, gyerekek, bulvármédia, kicsi óriások

Idén szeptemberben is gőzerővel indultak be a kereskedelmi csatornák saját gyártású műsorai a tehetség és a beköltözés jeligéjére. És noha volt rá bő egy évtizedünk, hogy mindinkább megszokjuk, valahogy túlságosan is sikerült: már magasabban van a kollektív ingerküszöb, mint volt korábban. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy újabb és újabb formulákat kell bevezetni.

Teljes cikk

Szűts Zoltán

médiakutató

Pop és magaskultúra Szöulból

2016. szeptember 29.

A kulturális imperializmust, a globalizációt és a populáris kultúrát általában illik kritikával illetni. A támadások során a fentieket alapvetően a korábbi kulturális identitások megsemmisítésével gyanúsítják és a fogyasztói kultúra mindenkire való ráerőltetésével azonosítják. A koreai (populáris) kultúra diadalútja, expanziója mégis számos tanulsággal szolgál mindenki számára. Nyomában ugyanis a koreai magas kultúra is lassan ismertté válik világszerte. Érdemes Szöulra figyelni!

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

A celeb ugrik, a művész áll

2016. szeptember 27.

Címkék: attrakció, habparty, művész, vetélkedők, show, sztár, kereskedelmi formula, Richter Flórián, cirkuszművészet, Richter Flórián Cirkusz, celeb

Ami a lehető leghelyesebb választás az adott helyzetben. Mint alább részletesebben kifejtem: magára valamit is adó művész méltatlan körülmények között határozottan tiltakozik, visszautasítással él, nemet mond. Megóvja művészi becsületét. Jelen példázatban egy cirkuszművészre hárul ez a nemes feladat. De magabiztos föllépésével nem csak a cirkuszművészet rangját védi meg. Hanem általában véve a művészet és a művész nimbuszát – amelynek fakulásáért sokat tesz az úgynevezett művésztársadalom maga is. Vegyük észre végre-valahára: a médiakorszakban a művészet helyébe egyre inkább az attrakció lépett.

Teljes cikk

Szigeti László

szerkesztő-újságíró

A "birkaszagú lelkipásztor" - Don Camillo a képernyőn

2016. szeptember 24.

Címkék: Ferenc pápa, egyház, pap, Öveges József, Magyar Televízió, Don Camillo

Néhány éve hatalmas visszhangot keltett a magyar médiában az a magyar vidéki plébános, aki egy gördeszkával figurázva beszélt Isten dolgairól kamaszoknak az utcán. A mobiltelefonnal rögzített spontán „produkció” először a Youtube-on váltott ki óriási lelkesedést, majd annak rendje-módja szerint a kereskedelmi csatornák is rábuktak a témára. Igen, mert a magyarországi médiában felér az ötlábú birka vagy a kutyát megharapó postás esetével, ha emberközeli, derűs vagy „jó fej” papról hall. Pedig korántsem ilyen zord a helyzet. Na jó, van még mit tanulnunk. Tényleg, találkoztak mostanában don Camillóval?

Teljes cikk

Szűts Zoltán

médiakutató

Brad Pitt harcolni fog!

2016. szeptember 23.

Évek óta várakozással és reménnyel telve nézek bele a kereskedelmi televíziók híradóiba. Azt várom, hogy mikor unják már meg a műsorkészítők a tragédiák, az emberi szenvedés, a magánügyek szórakoztatva történő bemutatását. Azt várom, hogy mikor esik szó értékteremtésről, kultúráról. Hogy mikor láthatunk kiváló kutatói, oktatói teljesítményről riportot. Úgy tűnik azonban, hogy a kereskedelmi híradó makacs egy műfaj, az értékekre nem sokat ad. A mai nap híre ugyanitt, hogy Brad Pitt harcolni fog a gyerekeiért. De én is makacs vagyok. Várok és kitartok. Mert ez nincs így jól.

Teljes cikk