A történelemből, a magunk mögött hagyott rettenetekből való tanulás józanságába, sikerességébe vetett hitet teszi kétségessé az az indulatos kirohanás, amelyet a levitézlett román elnök, Traian Băsescu engedett meg magának nemrég Magyarországgal kapcsolatban, nyilván pillanatnyi mentális zavarának engedve, mikor azt mondta, az ég óvja meg Magyarországot attól, hogy a román csapatok ismét bevonuljanak Budapestre. Csak azért nyilatkozta el magát így, mert a magyar külügy megtiltotta diplomatáinak, hogy részt vegyenek Erdély Romániához csatolásának december elsejei ünnepén. Komor érzések kerítik hatalmába az embert, ha arra gondol, hogy ma is vannak, akiknek csak az alkalom és a lehetőség hiányzik, hogy katonai konfliktusokat robbantsanak ki. Bizakodjunk, hogy az említett esetben inkább a kocsmai szintű szájhősködés minősített esetével állunk szemben, mintsem valódi fenyegetéssel, mégis aggaszthatja az egyszeri hírolvasót, ha ilyesféléről értesül.

Ráadásul Băsescu facebookos hőzöngését csaknem kereken száz évvel az után tette közzé, hogy a központi hatalmak serege, soraiban magyar katonákkal, elfoglalta Bukarestet. Válaszul a románoknak az Osztrák–Magyar Monarchiával 1883 óta meglévő szövetséget felrúgó erdélyi akciójára. Ez utóbbinak a történetét igyekszik dokumentálni a „Z” hipotézis, melynek Papp Ferenc a rendezője.

Hogy honnan a sci-fiket idéző cím? A populáris kultúra útvesztőiben Zorrónak fenntartott betű ez esetben Vasile Zottu tábornok, vezérkari főnök, a román haderő hajdani főparancsnokának nevét rejti. Az ezzel jelölt hipotézis pedig valójában egy Erdély elfoglalására irányuló hadművelet terve, melyet már 1908-ban megálmodott a nevezett katonai vezető. 1916 augusztusának végén üzentek hadat a románok az addig szövetséges Monarchiának, s megkezdték megvalósítani évek óta dédelgetett elképzelésüket. A központi hatalmak csakhamar mozgósították csapataikat, és viharos gyorsasággal visszaverték a románoknak az antanthatalmak támogatását élvező támadását, s a Monarchia segítségére siető német August von Mackensen tábornok decemberben már Bukarestet is bevette – ostrom nélkül. Az előle visszavonuló seregek azonban hatalmas pusztítást végeztek…

A dokumentumfilm készítői meglehetősen kemény fába vágták a fejszéjüket. Nemcsak az mutatja ezt, hogy a forgatást ortodox, illetve román részről egyesek igyekeztek akadályozni, hanem az is, hogy a témát mindeddig nem dolgozták fel teljes mélységében. Mindenesetre magyar, román és osztrák történészek, hazai és román gyűjtemények anyaga, személyes visszaemlékezések, egy erdélyi magyar fotós képei, valamint korabeli filmhíradók segítségével sikerült az alkotóknak érzékletesen bemutatniuk a családok százezreinek életét és országok sorának sorsát megpecsételő világháború egy kicsiny darabjának történetét.

A pusztítás, a hatalom hitszegő őrülete, a mindig ugrásra kész romboló erők elszabadulásnak krónikája arra kellene tanítson minket – akár leszerepelt román elnökök, akár hétköznapi kisemberek vagyunk, hogy a magunk helyén inkább a megbékélést, a nyugodt egymás mellett élést segítsük, és ne az indulatokat korbácsoljuk.

A „Z” hipotézis című magyar dokumentumfilm december 10-én 16 óra 40 perctől látható a Duna World-ön.