A kép forrása


Eszemben sincs a homályt, a sötétséget prédikálni. A fény éltet, vigasztal, célt mutat az út végén. A régiek egész mitológiát szőttek a láng, a parázs, a szikra – az útjelző, biztonságot ígérő fény köré. A Nap köré, amely – a fotoszintézis fölfedezése előtt is tudták – táplálója minden földi elevenségnek. Indiától Mexikóig és az egyiptomiaktól az eszkimókig a legkülönfélébb kultúrák, eszmerendszerek alapozták világmagyarázatukat a fény és a sötétség küzdelmére, amelyben mindig a fény képviselte a teremtő, életadó, átszellemítő tényezőt. Jelképrendszereiben az ember őstapasztalatai csapódnak le. Húzódozunk a sötéttől, kiismerhetetlentől, dermesztőtől.

A kép forrása

Jóléti világunkban valahogy ezt az ősi ösztönt érzem meginogni. Nem csak a divathullámokként föl-fölcsapó obskúrus irányzatok okán: a mozivásznon nemegyszer a sötétség ül diadalt, Hollywood ideagyárában kiagyalt bárgyúságok kerekednek hagyományos értékhordozóink fölébe, mi több: az emberi szellem afféle rendíthetetlen világítótornyaiban lehet büntetlenül kioltani a szellem és a jóság lángját egy-egy „haladó” értelmezéssel, mint Mozart Varázsfuvolája. A karácsonyi katalógusok hullafoltos zombikat kínálgatnak kicsinyeink csillogó karácsonyfája alá.

A Sötétség Fejedelmének követei? Ki tudja. Az Írás mindenesetre félreérthetetlenül fogalmaz: a fény a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadja be. Meglehet, emiatt ragyog műfényes káprázatokban? Az advent, a fény ígéretének rorátés misztériumát ma már leginkább csak Móránál, Fekete Istvánnál lelni föl: a liturgia bölcs színdinamikája szerint lila, böjtös heteket idejekorán bekebelezi a vásáros fényorgia. Az apránként felimbolygó gyertyafényekből, amelyeket a karácsonyeste szikrázó gyémántfényei koronáznak majd meg, tökéletes Las Vegas-i revüt kreáltunk, görlökkel a Jákob látomásában föl-le lépcsőző angyalok és szeráfok helyén. Lám: a fény, amely kioltja a világosságot. Talmi, hamis. Nem az igaz ösvényt világítja meg előttünk.                                                                 

A kép forrása