A kép forrása


Volt, aki csepülte Lizát, mások védelmükbe vették. Ami ellenben közös volt a vitázó felek hozzáállásában, az a körülmények tökéletes ismerete és a száz százalékos elkötelezettség, lett légyen bár szó rokon- vagy ellenszenvről. Liza érzelmi életük meghatározó tényezőjeként szerepelt a csevegésben, pártok és ellenpártok alakultak körülötte, kapcsolatrendszerek formálódtak át a Lizáról való vélekedés függvényében.

Mi tagadás, jó darabig abban a hitben éltem, Liza a vitázó felek valamelyikének gyermeke, aki alkalmasint leszerepelt valami családi eseményen, a szűk családnál valamicskét szélesebb körű társaság előtt. Egyik vitázó olyan részletességgel érvelt, annyi emóciót, odaadást és empátiát adagolt az érvek közé, hogy szinte meghatott: így csak anyatigrisek harcolnak magzataik megtépázott becsületéért.

A megvilágosodás a reggeli hírekkel érkezett: Liza az egyik tehetségkutató show hétvégi adásának szereplője volt.

A kép forrása

És egy egész álmatlan éjszakám okozója, mivel a vita hevében előbb óvatlanul odavetettem egy szerény kérdést, ki is a szóban forgó leánygyermek, majd – kijózanodva a rám zúduló indulatok hűs zuhatagában – megalázkodva igyekeztem szívhez szóló szavakkal esdeni a vélt mama bocsánatát. Nem nézek tehetségkutatókat, már húsz esztendeje sem kötötték le az érdeklődésem, és az idő engem látszik igazolni: akiben csakugyan megvan a valódi tehetséget fémjelző eredetiség és belső erő, az tehetségkutatás nélkül is színpadon marad, a többire meg kár időt pazarolni. (Nem sokan maradtak páston, ahogy körülnézek – no de majd a párhuzamosan futó Sztárakadémia segít: lám, van itt tehetség annyi, hogy kettő is tarolhat belőlük azonos műsoridőben. Vagy ismét csak arról lenne szó, nekik ugyan mindegy, a mekiben vagy a kingben tömjük magunkba az adalékanyagaikat, csak menjen a burger?)

A kép forrása

Az tehát, hogy Liza tehetsége alkalmas-e egy valódi művészkarrier elhordozására vagy csak ellobbanó szalmaláng, idővel eldől. Félig-meddig még gyerekcipőjüket koptató egyéniségekről lehetetlenség megmondani, kifejlik-e belőlük majd a minden művészt egyénivé tevő személyiség – mert a két rokonfogalom lényegi különbségéről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Liza tehát ez idő szerint legföljebb ígéret. Bezzeg az általa ébresztett érzelmek, indulatok! Azok annál inkább vérre menők! Íme, a média: korunk virtuális circus maximusa! Még nem tudni, Liza győz majd vagy a művészi életútján leselkedő ezernyi oroszlán, de az ezerfejű cézár már-már ölre megy egyik vagy másik fél védelmében.

Legalább addig is nyugton vannak.