Miért nyomoz egy pap? Megunta az életét? Vagy tán a hivatását? Mi tagadás, ha a való világban találkoznék olyannal, aki rendre kisegíti vagy épp – jó példával járva elöl – eredményesebb munkavégzésre okítja a rend őreit, minden bizonnyal gyanút fognék előbbi kérdéseim fényében. De jelen esetben megadatott az a könnyebbség, hogy félig-meddig kitalált személyről van szó, aki valamiképp mindig megleli a módját, hogy legalább megigazítsa a világ kizökkent erkölcsi rendjét, amikor (s ez nem ritka dolog) valósággal belebotlik egy-egy csüggesztően szövevényes vagy rettenetes bűnügybe.