demokrácia” címkéhez tartozó cikkek
Találatok száma: 8

Marton Árpád

író, újságíró

Liberalizmus és csörgősipka

2016. április 30.

Némethonban közjogi vitába torkollt, mi több a közbeszéd vezető témájává lett, létezik-e felségsértés a modern demokrácia világában. Az eset politikai vonatkozásait behatóan elemezte már Prőhle Gergely a Messzelátó blogon. A jogi huzavonát hagyjuk csak meg a német jogelmélet tudorainak. Minthogy azonban a bizarrba fordult esetet egy médiamegjelenés indította el lavinaszerű útján, talán nem oktalan, ha magunk is szemügyre vesszük.

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Meggyőzés és meggyőződés

2016. június 16.

Teggelnek, lájkolnak, pókolnak, mémeket terjesztenek, szmájlikat és más emotikonokat küldözgetnek. A neten szocializálódott nemzedék szinte tolvajnyelvként él afféle szavakkal, amelyek szüleik, nevelőik számára már-már hieroglifáknak hatnak. Ám az efféle kifejezések ma már nem csupán a webes szubkultúrában érvényesek: ha meg akarjuk érteni gyermekeink vágyait és szándékait, érdemes tisztába jönnünk a jelentésükkel. Miközben folyik a harc a tudatok fölötti hatalomért, a tét voltaképpen az emberi személy szabadsága. A médiaműködés a modern demokráciák alapkérdése.

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Világ proletárjai, adakozzatok!

2016. október 09.

Elfogultságok márpedig vannak. Bizonyos körökben egyszerűen elképzelhetetlennek számított, hogy az ember kezébe vegyen olyasféle sajtótermékeket, mint a Népszabadság. Családi alapon. Magára valamit is adó egyén jobb körökben nem fizetett elő, nem forgatott pártlapot. Sem a kemény, sem a puha diktatúrában. És hogy az azóta eltelt időben? Visszatekintve legújabbkori polgárosodásunk felemás folyamatára fellélegzem: számunkra – és nem vagyok ezzel egyedül a Kádár-rendszerben magára eszmélt nemzedékben – nem a reformkommunizmus orgánumai voltak a szellemi útmutatók. Hanem a keresztény filozófia és társadalomelmélet forradalmárai. Akik a Népszabadság fénykorában még tilalmas olvasmánynak, elkobzásra ítélt dekadens szennynek számítottak, de ma sem mondhatók általánosan ismertnek, a konzumvilág bestsellereinek. Őrzik értéküket. Így tehát személyesen nem érint a pánik: szellemi vezércsillag híján maradtam, mint oly sokan. Azazhogy hányan is?

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

A hitványság ellenforradalma

2016. november 16.

Először a fotóművészbe botlottam bele. Meglepett, hogy két válltáska helyett ezúttal négy alatt roskadozott, hozzá még mindkét kezében egy-egy jól megrakott útitáska. Parolázni sem tudtunk. Feldúltnak látszott. – Összepakoltam, ami a kezem ügyébe került – kezdett a magyarázatba anélkül, hogy kérdeznem kellett volna. Irány a bizományi! – Második hete rám se nyitja az ajtót senki a műteremben, egyetlen vacak pizzafotózás futott be, az is félig-meddig szívességi alapon. A villanyszámlám nem jön össze a bevételből, és a fél stúdió úszik a mézben, nem győzök takarítani – ha nem tudnád ugyanis, a pizzafotókon mézet kell kenni a kecsupra, hogy kívánatosabban csillogjon. Bánja az ördög, most már akár el is árulhatom. Manapság úgyis mindenki fotóriporter, mi több: egyenesen művész. A szakmának befellegzett.

A kép forrása

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Kutatom a közvéleményt

2017. március 06.

Nem tudományos értékű az én kutatásom: sem a módszertana, sem a relevanciája nem követi a statisztikusok szakmai protokollját. Afféle magánjellegű kérdezősködés csak, egyetlen kutatási céllal a homlokterében. Hogy tudniillik mit gondolunk mi, a kommunikációs korszak fiai civilizációnk vezéreszméjéről és legfőbb jelszaváról? Eljárásom meglehetősen gyermeteg, akár le is leplezheti tudakozódásom miértjét. Egyszerűen csak nekiszegezem a szembejövőknek: mit juttat eszükbe az a szó: kommunikáció? Rokon fogalmat, eszközt, magatartásmódot, kapcsolódó miegyebet. Ki-ki legföljebb tíz címszót sorolhat fel, gondolkodási idő nincsen. Mondom: híján vagyok a statisztikusi szakképzettségnek. De hát Szókratész sem volt iskolázott közvélemény-kutató. Csupán szeretett kérdezősködni.

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Kedves nézőink

2017. március 20.

Alig tudatosult csak bennünk a legutóbbi Wikileaks-kiszivárogtatás, máris itt az új borzongatás. A beszélős babák – olvasom valahol –adatokat rögzítenek és továbbítanak. Okos babák, beszélő fejek… Nem mintha egy kétéves gügyögésén sok felgöngyölítenivaló lenne. De a tendencia! A legkisebbek már olyan világban tanulnak meg tájékozódni, ahol az ember minden rezdülése nyilvános? Holott ez sincs így, jól tudjuk. Míg a technika fejlődik, önvédelmi reflexeink zsibbadnak. ZS-generáció, mint zsibbasztottak?

 

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

A legveszélyesebb tudatmódosító szer

2017. április 04.

Ha túlzásba vitt televíziózásról, éjszakába nyúló chatelésről, kommunikációs eszközeikbe temetkező kiskorúakról hallunk, legtöbbször legyintünk vagy tehetetlenül tárjuk szét a karunkat: mit van mit tenni, a világ erre halad. Ha a tudomány a kommunikációs fogyasztás átstrukturálódásáról szónokol, üzenete csak kevesek számára jelent valamit. Más a helyzet, ha a személyiségfejlődés eltorzulásáról, a nemi identitás káros befolyásolásáról, szexuális zaklatásról, bűnszövetkezetek munkálkodásáról hallunk. Ez utóbbiak minden jóérzésű szülőben ellenérzést keltenek. Itt az ideje, hogy kereken kimondjuk: gyermekeink fejlődésének egész sor veszélyforrása magából a kommunikációs eszközök káros használatából ered.

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

A független sajtó végórái

2017. április 21.

Halló, Brüsszel, halló, Strasbourg, halló, New York! Halló, Freedom House! Helyi tudósítónk jelenti: Magyarországon végveszélybe került a sajtó függetlensége. A függetlenség éllovasa csapdába esett, a szólás- és véleményszabadság zászlóshajója léket kapott, zátonyra futott. Mentsétek meg lelkeinket!

Teljes cikk