közjó” címkéhez tartozó cikkek
Találatok száma: 2

Marton Árpád

író, újságíró

Terror és kommunikáció

2016. április 02.

Forradalmi időket élünk – új köntösben jelentkezik a szólásszabadság határairól, az információs jogok sérthetetlenségéről, a személyes szabadságjogok és a társadalmi érdekek elsőségéről zajló évszázados vita. Akár a Gluck – Piccini vetélkedésben egykor: ha az operaszerzők a szöveg illetve a zene primátusáról, egymással dialektikus összefüggésben lévő, szorosan összetartozó, egymást nem nélkülözhető két tényezőről civakodtak szóban és tettleg, a nézeteltérések ma sem dönthetők el egyik vagy a másik oldal javára. A szembenállás mondvacsinált. A személyes szabadságjogok csakis a közjó dimenziójában értelmezhetőek, míg megfordítva: a társadalmi rend célja és végső eredője a társadalmat alkotó egyének szabadságának kibontakoztatása. Egy mindenkiért, mindenki egyért – szól a dialektikus meghatározások bonyodalmait huszárvágással megoldó szlogen. Az az érzésem, a vita mai résztvevőinek még ez is magas.

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Médialecke, demokrácialecke

2017. március 13.

Hisz gyakorlatban ez is jóval átláthatóbb. Ahogy minden. Ezennel a médiaszabályozás – szólásszabadság lezárhatatlan diskurzusa. A végén majd elmondjuk, miképp történt 1848-ban. A forradalom a sajtó lefoglalásával teljesedett ki. Kívánjuk a sajtó szabadságát. Aztán a márciusi ifjakból felelős kormányférfiak váltak. Alig pár hét, és a minisztérium sajtóellenőrzést vezet be – a szabadságharc érdekében. Összetett demokrácia-játszma. Lássuk előbb a személyes tapasztalat szintjén.

 

Teljes cikk