kommunikáció” címkéhez tartozó cikkek
Találatok száma: 4

Szigeti László

szerkesztő-újságíró

Félre, értés! A gyermekbántalmazás fájó pontjai

2016. június 01.

Hetek óta hullámokban tör elő egy többszörösen is elkeserítő téma a hazai hírekben. Az UNICEF Magyar Bizottságának legújabb kampányáról van szó, amelyben a gyermekbántalmazásokra hívja fel a figyelmet, mint maguk mondják, különleges módon. Elkeserítő a téma, az abúzusok ténye, de sajnos elkeserítő a kampány és sok tekintetben az is, ahogyan a szervezet s a körülötte bonyolódó történet egyéb szereplői kezelték-kezelik az ügyet. Igazi kis tükre hazai lelki-mentális állapotainknak. Nézzünk bele bátran, hátha bölcsebbek leszünk tőle. Ránk férne.

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Tudathasadás 2.0

2016. szeptember 06.

Azelőtt csak a szelfizőszenvedély szedte áldozatait néhanap. A sajtó ingerküszöbét legalábbis csak itt-ott lépte át, ha önmaguk megörökítésébe belefeledkezett embertársaink áldozatául estek nárcizmusuknak: viaduktokról pottyantak le, szakadékok pereméről hulltak a mélybe. Valamelyik indiai tartományban rendeletet is hoztak a szelfizés féken tartására, annyi turistát ragadott el a halál az öntetszelgés mámorában – halálos bűn a huszonegyedik században. Ám itt van az újabb híradás: immár a Pokémon-agyrém is halállistát nyitott. A virtualitás elevenünkbe vág.

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

A mű megállít

2017. január 21.

Vonalak, színfoltok, árnyalatok, alakok. Kontúr-szövedékek. Térstruktúrák, dimenziók. Ritmusok, némán beszédesek. Vagy ritmusok hang-értékekkel: dallamok, kompozíciók. Hogy a társműfajokról is említés tétessék. Netán dallamok; ritmusok és dallamok kifejezett hang-érték nélkül: talán csak néma, fekete betűként sárguló papiroson, gazdagabban, tartalomtól telítettebben akármilyen hangzavarnál. Ritmusok, ismét ritmusok. A jelek elrendeződése. Érzéki benyomások, amelyek a szellemet szólítják. Mert szellemmel telítettek. A mű: a szellem menedéke és oázisa.

A kép forrása

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Kutatom a közvéleményt

2017. március 06.

Nem tudományos értékű az én kutatásom: sem a módszertana, sem a relevanciája nem követi a statisztikusok szakmai protokollját. Afféle magánjellegű kérdezősködés csak, egyetlen kutatási céllal a homlokterében. Hogy tudniillik mit gondolunk mi, a kommunikációs korszak fiai civilizációnk vezéreszméjéről és legfőbb jelszaváról? Eljárásom meglehetősen gyermeteg, akár le is leplezheti tudakozódásom miértjét. Egyszerűen csak nekiszegezem a szembejövőknek: mit juttat eszükbe az a szó: kommunikáció? Rokon fogalmat, eszközt, magatartásmódot, kapcsolódó miegyebet. Ki-ki legföljebb tíz címszót sorolhat fel, gondolkodási idő nincsen. Mondom: híján vagyok a statisztikusi szakképzettségnek. De hát Szókratész sem volt iskolázott közvélemény-kutató. Csupán szeretett kérdezősködni.

Teljes cikk