liberalizmus” címkéhez tartozó cikkek
Találatok száma: 2

Marton Árpád

író, újságíró

Terror és kommunikáció

2016. április 02.

Forradalmi időket élünk – új köntösben jelentkezik a szólásszabadság határairól, az információs jogok sérthetetlenségéről, a személyes szabadságjogok és a társadalmi érdekek elsőségéről zajló évszázados vita. Akár a Gluck – Piccini vetélkedésben egykor: ha az operaszerzők a szöveg illetve a zene primátusáról, egymással dialektikus összefüggésben lévő, szorosan összetartozó, egymást nem nélkülözhető két tényezőről civakodtak szóban és tettleg, a nézeteltérések ma sem dönthetők el egyik vagy a másik oldal javára. A szembenállás mondvacsinált. A személyes szabadságjogok csakis a közjó dimenziójában értelmezhetőek, míg megfordítva: a társadalmi rend célja és végső eredője a társadalmat alkotó egyének szabadságának kibontakoztatása. Egy mindenkiért, mindenki egyért – szól a dialektikus meghatározások bonyodalmait huszárvágással megoldó szlogen. Az az érzésem, a vita mai résztvevőinek még ez is magas.

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Liberalizmus és csörgősipka

2016. április 30.

Némethonban közjogi vitába torkollt, mi több a közbeszéd vezető témájává lett, létezik-e felségsértés a modern demokrácia világában. Az eset politikai vonatkozásait behatóan elemezte már Prőhle Gergely a Messzelátó blogon. A jogi huzavonát hagyjuk csak meg a német jogelmélet tudorainak. Minthogy azonban a bizarrba fordult esetet egy médiamegjelenés indította el lavinaszerű útján, talán nem oktalan, ha magunk is szemügyre vesszük.

Teljes cikk