Az egyik alaphipotézis, melyből a médiáról folytatott vita során mindenki kiindul az, hogy a médiahatás = manipuláció. Annak ellenére, hogy a média csak a harmadik szocializációs ágens és környezet a család, illetve az iskola után, a médiafogyasztás növekvő mértéke átrendezheti ezt a sorrendet. Cikkünk szempontjából fontos állítás, hogy bár a szocializáció egész életen át tartó folyamat, meghatározó és alapvető időszaka vitathatatlanul a gyermek- és a serdülőkor. Az a korszak, melyben a digitális eszközök és médiumok szinte ellenőrizetlenül, kevés szülői és iskolai felügyelettel jutnak el a fiatal befogadókhoz.