Szűts Zoltán

médiakutató

Ki maradjon életben?

2016. október 26.

Címkék: infokommunikáció, önvezető autó

Ha eldönthetnénk, hogy ki maradjon életben egy autóbaleset során, akkor kit választanánk? Az autó elé kitántorgó részeg hajléktalant, vagy a szociális munkás sofőrt? Az autó elé figyelmetlenül kilépő kismamát vagy az autóban ülő fiatal házaspárt? A szemből jövő, szabálytalanul előző nyugdíjast vagy a szabályosan haladó most szabadult gyilkost? Éles helyzetben úgysem az ilyen mérlegelés, hanem a reflexek és az önfenntartó ösztön döntenek. Az okos, önvezető autókat azonban, melyek az infokommunikációs korszak legújabb remekei, be kell programoznunk, hogyan döntsenek, és mit mérlegeljenek a döntésük során. Esetükben ugyanis az ösztönök és érzelmek értelmezhetetlenek.

A kép forrása

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

A webáru-láz

2016. október 25.

Címkék: marketing, okostelefon, reklám, smart, fogyasztói világ, design, plazmatévé, online kereskedelem, virtuális Édenkert, trendiség, Dotcommerce Day, webáruház

Fölvezeté pedig akkoron egy magas hegyre, amelynek Internet vala a neve, és körültekintvén megmutatá őneki a világnak minden gazdagságát és minden csábítását, és kiteríte ama virtuális nagy hegy szakadéka fölé egy hatalmas hálót, amely nevezteték világhálónak, és mondá: ugorj!

Teljes cikk

Szigeti László

szerkesztő-újságíró

Ember, el ne felejts emlékezni!

2016. október 22.

Címkék: diktatúra, szocializmus, Antall József, 1956, október 23., emlékezés, Kádár-rendszer, állambiztonság, Toldy Ferenc Gimnázium, forradalom és szabadságharc

Az elmúlt napokban kollégám egy olyan új tévésorozatról írt e blogon, amely a – szerencsére ritkán előforduló – feneketlen és csitíthatatlan emlékezet keserveit igyekszik átélhetővé tenni a nézők számára. Ennél a jelenségnél már csak egy dolog rosszabb: az emlékezet elvesztése, akár időleges kiesése, akár végleges elsötétülése. S az, ha valamilyen külső erő kényszerít emlékeink megrostálására vagy megcsalására. Vagy arra, hogy ne emlékezzünk. 1956 és egy hozzá fűződő történet erre is figyelmeztet bennünket.

 

Fotók: Szabó Adrienn

Teljes cikk

Sergő Z. András

szerkesztő, filmkritikus

Memo - új tévéfilm premier

2016. október 18.

Címkék: tévéfilm, Haumann Péter, Magyar film, Tasnádi István, Memo, Lengyel Tamás

Amnézia és hipermnézia – az ellentétes dolgokat mindig szerette a film műfaja. Az öregkori emlékezetkiesés és a természetfeletti módon kiemelkedően jó emlékezőtehetség szembeállítása adja a motorját Tasnádi István Memo című tévéfilmjének, amit szombaton főműsoridőben láthattunk a Dunán. Az igaz történet alapján készült, '80-as években játszódó film Lengyel Tamás és Haumann Péter főszereplésével mindenképpen figyelmet érdemel.

 

Teljes cikk

Szigeti László

szerkesztő-újságíró

Halálpornó helyett az emlékezés képei

2016. október 14.

Címkék: kényszermunka, első világháború, emlékezet, Szamár-sziget, láger, Polcz Alaine, hadifoglyok, tragédia, császári és királyi hadsereg

Tudunk-e még megrendülni? Egy ilyen kérdésre a legtöbben persze igennel felelnénk, féltőn őrizve önnön emberségünkről alkotott képünket, de ha őszinték akarunk lenni önmagunkhoz, nem tagadhatjuk, hogy – nem kis mértékben a médiának köszönhetően – valamiképp eltompultunk, tudatunkban falakat, de legalábbis szűrőket építettünk, melyek „megvédenek” attól, hogy a maguk mélységében szembesüljünk a világban tapasztalható fájdalmakkal vagy akár borzalmakkal. Pedig volna feladatunk e téren.

Teljes cikk

Szűts Zoltán

médiakutató

A vallások és a szólás szabadsága

2016. október 12.

Címkék: Charlie Hebdo, szólásszabadság, vallásszabadság, médiajog, Koltay András

Meddig tart és hol ér véget a szólásszabadság? Mit szabad egy szekuláris államnak és mit nem? Hogyan fér össze a vallás és a vallási alapon meghatározott kulturális identitás, a vallásszabadság és a szólás szabadsága? Egyáltalán összefér-e? Ellentétben áll-e a lelkiismereti szabadság joga a vallászabadsággal, és mindkettő a kommunikációs jogok része-e? Különbséget tehet-e egy állam a vallások között? Létezhet-e kettős mérce?

Teljes cikk

Marton Árpád

író, újságíró

Világ proletárjai, adakozzatok!

2016. október 09.

Címkék: demokrácia, sajtószabadság, népszabadság, cenzúra, állami beavatkozás, véleménynyilvánítás szabadsága

Elfogultságok márpedig vannak. Bizonyos körökben egyszerűen elképzelhetetlennek számított, hogy az ember kezébe vegyen olyasféle sajtótermékeket, mint a Népszabadság. Családi alapon. Magára valamit is adó egyén jobb körökben nem fizetett elő, nem forgatott pártlapot. Sem a kemény, sem a puha diktatúrában. És hogy az azóta eltelt időben? Visszatekintve legújabbkori polgárosodásunk felemás folyamatára fellélegzem: számunkra – és nem vagyok ezzel egyedül a Kádár-rendszerben magára eszmélt nemzedékben – nem a reformkommunizmus orgánumai voltak a szellemi útmutatók. Hanem a keresztény filozófia és társadalomelmélet forradalmárai. Akik a Népszabadság fénykorában még tilalmas olvasmánynak, elkobzásra ítélt dekadens szennynek számítottak, de ma sem mondhatók általánosan ismertnek, a konzumvilág bestsellereinek. Őrzik értéküket. Így tehát személyesen nem érint a pánik: szellemi vezércsillag híján maradtam, mint oly sokan. Azazhogy hányan is?

Teljes cikk

Az olvasás éjszakája

2016. október 08.

Címkék: film, civilizáció, kultúra, könyv, olvasás, televízió, Országos Könyvtári Napok, szellem, virtualitás, reflexió, Olvasás Éjszakája, médium, Nagy Könyv

Derekasan küzdenek a felszínen maradásért a könyves szakmák: egymást érik a könyv népszerűsítésére szánt kampányok, akciók és rendezvények: Nagy Könyv, Könyvkirály, fesztiválra kitelepülő könyvtári sátor, kölcsönzési díjak kamatának nagylelkű elengedése és a többi. Most épp az Országos Könyvtári Napok őszi programsorozata igyekszik érdeklődést kelteni sokszínű rendezvényeivel: felébreszteni az érdeklődést e régivágású, megbízható és csöndes médium iránt a harsány kóklerségek handabandájában. Vajha sikerre vinnék: a könyv nem csak a nagy világvallások világképének szimbolikus fundamentuma, de mindmáig a legmegbízhatóbb bázisa az emberi kultúra átörökítésének, a civilizációk folyamatosságának.

Teljes cikk

Szigeti László

szerkesztő-újságíró

Amiről Kodály is csak álmodott

2016. október 07.

Címkék: zene, Venezuela, Szimfónia, Máltai Szeretetszolgálat, El Sistema, hangszer, zenekar

Nincs magánügy. Nyilván nem olyan értelemben, hogy mindenki bátran gyalogoljon bele más életének legszemélyesebb tereibe. De ha jobban belegondolunk, átérezhetjük, mit is jelent, hogy létezésünk értelmezhetetlen, sőt egyszerűen nincs is a körülöttünk, velünk élő emberek hálózata nélkül. Együtt, közösen alakítjuk egymás mindennapjait, s bármit teszünk vagy mulasztunk el, akár egymagunkban, annak gyűrűzései sokak vagy kevesek, de mindenképpen mások létére is hatnak. (Ha valaki túl sokszor címkéz magánügynek történéseket, eseményeket, az lehet, épp úton van afelé, hogy közömbössé váljék akár hozzá közeli emberek sorsa, szenvedése iránt.) Aki zenélt már együtt másokkal, annak mindezt magyarázni sem kell. De azt talán még ő sem sejti, hogy a hangszerek közös nyűvésének sorsfordító ereje is lehet…

Teljes cikk

Sergő Z. András

szerkesztő, filmkritikus

Az ő jövőjükről ki gondoskodik?

2016. október 06.

Címkék: tehetségkutatók, gyerekek, bulvármédia, kicsi óriások

Idén szeptemberben is gőzerővel indultak be a kereskedelmi csatornák saját gyártású műsorai a tehetség és a beköltözés jeligéjére. És noha volt rá bő egy évtizedünk, hogy mindinkább megszokjuk, valahogy túlságosan is sikerült: már magasabban van a kollektív ingerküszöb, mint volt korábban. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy újabb és újabb formulákat kell bevezetni.

Teljes cikk